16:n kohdan yhteenveto Ihmeiden Oppikurssin opetuksista

by Robert Perry

1. Meidän kotimme on todellisuus, Taivas, Jumalan Valtakunta, aidon ykseyden ja rajattoman ilon hengellinen maailma, jota ei voi koskaan uhata.

• Koska mitään todellista ei voi uhata, maailma ei ole todellinen.

• Todellisuus on vailla muotoa ja tilaa, se on ajaton ykseys kaikkien rajoitusten, vastakohtaisuuksien ja erillisyyden tuolla puolen.

• Jumala on rajaton, muuttumaton Rakkaus, joka on kykenemätön vihaan tai hyökkäämiseen.

• Jumala laajensi Itseään luomalla Poikansa, Kristuksen, joka on yhtä Jumalan kanssa ja hänen ainoa Poikansa.

• Laajentuminen on todellisuuden dynamiikkaa, jossa todellisuus laajentaa itseään ajattomasti ja kasvaa ikuisesti.

• Todellisuus on maksimaalinen, se on korkeinta iloa, se on absoluuttista täydellisyyttä.

• Todellisuus on koti, sydämemme halu, kaiken kaipauksemme kohde.

2. Me yritimme hyökätä todellisuutta vastaan erottaaksemme siitä itsemme tekemällä erillisen identiteettimme – egon – ja avaruuden ja ajan maailman.

• Yritimme tulla erillisiksi motiivinamme halu korottaa itsemme veljiemme ja Jumalan yläpuolelle.

• Usko erillisyyteen on egon luoma. Se on ydinkäsityksemme, joka sanoo, että olemme erillisiä, itsenäisiä olentoja.

• Kun yritimme tulla erillisiksi, näytimme pirstovan todellisuuden lukemattomiksi erillisiksi sirpaleiksi.

• Teimme maailman valitsemalla ja järjestelemällä sirpaleita.

• Maailma, jonka teimme, on kaikin tavoin Taivaan täydellinen vastakohta.

• Jumala ei tehnyt maailmaa, me teimme.

• Egolla on yksi tarve: pysyä touhukkaana, lujittaa itseään, vahvistaa omaa todellisuuttaan, suojella itseään Jumalan Rakkaudelta.

• Teimme tämän maailman erillisistä palasista ja erilaisista hetkistä lujittaaksemme egoa ja ”todistaaksemme”, että erillisyys on objektiivinen todellisuus.

3. Mutta erkaantuminen tapahtui vain mielissämme, todellisuudessa sitä ei koskaan tapahtunut.

• Erkaantumisella ei ollut vaikutusta, sillä mikään ei voi muuttaa Jumalan Tahtoa.

• Todellisuudessa emme erkaantuneet, me pelkästään luovuimme todellisuuden tiedostamisesta ja aloimme uskoa henkilökohtaiseen mieleen.

• Maailma ei ole objektiivinen todellisuus, se on vain uni, projektio uskostamme erillisyyteen.

• Me emme ole heitä, joita luulemme olevamme. Me olemme muistinmenetystä potevia Jumalan Poikia.

• Me emme ole täällä tässä maailmassa tai näissä kehoissa. Me olemme Taivaassa ja näemme unta täällä olemisesta.

• Samanaikaisesti, kun erkaantuminen näytti tapahtuvan, Jumala loi Pyhän Hengen, joka herätti meidät samalla hetkellä. Nyt me vain käymme uudelleen läpi matkaa, joka on jo ohi.

4. Uskoimme kuitenkin, että olimme todella tehneet sen. Ajattelimme, että olimme tehneet syntiä ja siten heittäneet onnellisuutemme pois ikuisiksi ajoiksi.

• Ajattelimme erottaneemme itsemme kaikesta, mitä rakastimme ja näin ollen koimme puutteen tilan.

• Ajattelimme, että olimme tehneet syntiä Jumalaa vastaan ja että olimme käynnistäneet todellisen hyökkäyksen, mikä aiheutti todellisen tuhon.

• Synnin seuraus oli massiivinen syyllisyyden tunne, jonka kielsimme ja siten työnsimme sen tiedostamattomaan mieleen.

• Syyllisyys sanoo, että ansaitsemme rangaistuksen. Tämä usko on kaiken kärsimyksemme aiheuttaja.

• Projisoimme Jumalaan uskomme siihen, että ansaitsemme rangaistuksen, ja niin havaitsemme rankaisevan, pelottavan Jumalan.

• Näin syyllisyys antaa pelolle kasvuvoimaa. Se on todella rankaisun odottamista. Pelko on tämän maailman vallitsevin tunne.

5. Näin me projisoimme kärsimyksemme syyn maailmaan saaden aikaan illuusion, että se on tehnyt syntiä meitä kohtaan ja ryöstänyt meiltä onnellisuutemme.

• Mielen laki on, että mieli aiheuttaa itse omat kokemuksensa.

• Projektio on dynamiikka, jonka avulla oma mielensisältö on heijastettu ulkopuolelle: mitä oma mielemme on aiheuttanut, näyttää nyt kohdistuvan meihin ulkoa päin.

• Halu päästä eroon syyllisyydestämme on projisointimme motiivi, mutta syvempi motiivi on halu tehdä meidät voimattomiksi uskomuksiemme muuttamisen suhteen.

• Projektio tuottaa maailman, jolla näyttää olevan valtava voima vaikuttaa meihin.

• Projektio aiheuttaa sen, että meitä vastaan hyökkäävä maailma näyttää olevan syy meidän tuskaamme.

• Ulospäin projisoitu syyllisyytemme on aiheuttanut rankaisevan maailman.

• Alkuperäinen kokemuksemme tästä maailmasta on, että se hyökkää meitä vastaan moninaisin tavoin, että se on tehnyt meitä kohtaan vääryyttä ja että se on anastanut meiltä

onnellisuutemme.

6. Ratkaisumme: saavuttaa onnellisuus järjestelemällä uudelleen ulkopuolinen maailmamme.

• Tietoinen omakuvamme on viattomuus, ja teemme parhaamme raivataksemme tiemme epäoikeudenmukaisen maailman läpi.

• Vastaamme maailman hyökkäyksiin puolustamalla itseämme.

• Yritämme täyttää tarpeemme itsemme ulkopuolisilla asioilla, tapahtumilla ja tilanteilla, jotka perustuvat uskomukseen synnynnäisestä puutteen tilasta.

• Pääasiallinen tarpeemme etsiä itsellemme tyydytystä on tarve viattomuuden tunteeseen.

• Toinen suuri tarpeemme on tarve tuntea itsemme erityisiksi.

• Onnen etsimisessämme keho on keino tämän päämäärän saavuttamiseksi.

• Etsimämme lahjojen lahja, joka sisältää kaikki muut lahjat, on erityinen rakkaus.

• Kaikki pyrkimyksemme saada maailmalta jotakin tähtää siihen, että siitä pitää maksaa takaisin.

7. Onnen etsintämme on itse asiassa mielipahan ilmaus ja koston tavoittelu menneisyyden tapahtumista.

• Viattomuuden tasomme alla on uhriutumisen taso, paikka meissä, jossa olemme raivostuneet siitä, mitä luulemme maailman tehneen meille.

• Uhrin alkuperäinen havainto on, että muut ihmiset ovat syntisiä.

• Tässä paikassa uskomme, että menneet epäoikeudenmukaisuudet ovat antaneet meille oikeuden suuttumukseen, rauhattomuuteen ja kostoon.

• Pyrkimyksemme järjestellä maailmaa uudelleen perustuu vihaan, suuttumukseen ja epäkohtiin.

• Antaessamme ja kärsiessämme lähetämme lakkaamatta viestiä: ”Kärsin sinun takiasi. Sen vuoksi sinä olet minulle velkaa.”

• Etsimme herkästi kostoa yrittäen määritellä uudelleen menneisyytemme ja kääntämällä menneisyyden ”epäoikeudenmukaisuudet” meitä vastaan.

8. ”Ratkaisumme” on hyökkäys, ja aivan kuten alkuperäinenkin ongelma, se on hyökkäys itseämme vastaan.

• Uhkatason alapuolella on oikea ego, joka on puhdasta, ei-toivottua hyökkäystä.

• Uhkataso on tekosyy hyökkäykseen, joka syntyy projisoimalla omaa hyökkäystämme ulospäin.

• Ego lupaa, että hyökkäys antaa meille turvan ja onnellisuuden. Tämä yksinkertaisesti huijaa meidät aina vain suurempaan syyllisyyteen, johon ego on mielistynyt.

• Ego lupaa, että saaminen täyttää tarpeemme ja puolustautuminen suojelee meitä.

• Ego lupaa meille iloa kehon mielihyvän kautta. Tämä huijaa meidät tekemään

erkaantumisesta totta.

• Erityinen ihmissuhde on kaikkein valheellisin lupaus. Se motivoi meidät uskomaan kaikkiin egon valheellisiin lupauksiin.

• Tavanomaisten päivittäisten toimiemme kautta ego toteuttaa ikiaikaisen hyökkäyksensä Jumalaa vastaan.

• Kaikki mitä ego tekee, on todellisuudessa suunnitelma hyökätä meitä vastaan, tappaa meidät ja lähettää meidät helvettiin.

9. Me olemme kadottaneet otteemme todellisuuteen ja siksi tarvitsemme Pyhän Hengen apua mielenterveytemme palauttamiseen.

• Jumala loi Pyhän Hengen rakentamaan sillan Hänen ja Hänen lastensa välille mahdollistaakseen kommunikoinnin.

• Pyhän Hengen tehtävä on parantaa mielemme johtamalla meidät ajattelutapaan, joka kuvastaa todellisuutta. Tämä on tapa, jolla Hän opastaa meidät kotiin.

• Pyhä Henki saa aikaan välimatkaa todellisuuden ja illuusion välille. Kun näemme illuusiomme todellisuuden valossa, Hän asettaa ne oikeaan perspektiiviin.

• Kaiken minkä teimme egoa varten Hän ottaa meiltä ja käyttää havahtumiseemme.

• Me hyväksymme Hänet Opettajaksemme luopumalla omasta opettajastamme.

10. Pyhän Hengen viesti on, että emme koskaan tehneet syntiä emmekä muuttuneet. Meidän on vain muutettava mielemme.

• Egon tuottama syyllisyys ja kipu on tallennettu alitajuisen mielen tasolle, joka sisältää myös kutsumme Jumalan rakkaudelle ja avulle.

• Pyhän Hengen vastaus syyllisyyteemme on, että me emme ole syyllisiä, että me olemme yhä sellaisia, miksi Jumala meidät loi, koska erkanemista ei koskaan tapahtunut.

• Matka kotiin on illuusio. Meidän ei tarvitse puhdistaa itseämme tai tehdä uhrauksia. Sen sijaan me voimme herätä, milloin vain valitsemme heräämisen.

• Pyhä hetki on se hetki, kun tämä toteutuu, kun panemme sen käytäntöön. Se on ei-tekemisen hetki.

• Ihme on ihmisen vapautuminen vangittuna olemisen tilasta. Se on meidän oikeutemme, koska me emme koskaan tehneet syntiä.

11. Mielemme muuttaminen merkitsee sitä, että sallimme Pyhän Hengen parantaa havaitsemisemme.

• Herätäksemme Taivaassa tarvitsemme vain havaintojemme muuttamista.

• Projektio muodostaa havaintomme.

• Ensimmäinen askel: Tunnista kipusi syy mielessäsi ja tuo tämä illuusio totuuden valoon.

• Toinen askel: Päästä irti havainnostasi, käytä pientä halukkuuttasi siihen, että Pyhä Henki poistaa sen ja korvaa sen totuudella.

• Kolmas askel: Pyhä Henki korvaa havaintosi omalla havainnollaan. Hän antaa sinulle ihmeen.

12. Parannamme havaintomme antamalla maailmalle anteeksi sen, mitä se ei tehnyt.

• Anteeksianto on vastaus erillisyyden tilaamme.

• Anteeksianto on Kurssin ainutlaatuinen ja alkuperäinen viesti. Se on myös Pyhän Hengen ihmiskunnalle antaman viestin ydin.

• Perinteinen anteeksianto, jossa me annamme anteeksi veljellemme hänen syntinsä meitä vastaan, ei ole todellista anteeksiantoa.

• Todellinen anteeksianto on muutos käsityksessä. Muutoksessa poistimme käsityksen siitä, että synti tapahtui.

• Kurssin ajatusjärjestelmä on selitys siihen, että synti on epärealistinen ja että anteeksianto on oikeutettu.

13. Anteeksiannon laajentaminen toisille paljastaa meille, että myös meille annetaan anteeksi. Tästä tulee ainoa tehtävämme.

• Anteeksianto vapauttaa meidät kiinnittymisestämme erkaantuneeseen itseemme ja antaa rakkautemme virrata maailmaan.

• Sallimme ensin anteeksiantavan käsityksen täyttää mielemme ja laajennamme tämän käsityksen muille.

• Toisille laajennettu anteeksianto parantaa heidän mielensä ja kehonsa. Tämä on sanan ”ihme” pääasiallinen merkitys.

• Toisille laajennettu anteeksianto on tapa saada meidät vakuuttuneiksi omasta viattomuudestamme.

• Laajentaminen tulee olemaan ainoa tehtävämme. Pyhä Henki antaa meille jokaiselle oman niin kutsutun erityistehtävän.

14. Anteeksianto myös poistaa muurit, jotka erottavat meidät toisista, jolloin voimme kokea sen tosiasian, että olemme yhtä.

• Anteeksianto pyyhkii pois kaikki tunteemme siitä, että olisimme erilliset toisistamme.

• Anteeksianto katsoo menneisyyden eroja ja paljastaa kätketyn samankaltaisuutemme.

• Pyhä suhde on asteittainen muutos erityisessä ihmissuhteessa, jossa kaksi ihmistä hitaasti ymmärtävät samankaltaisuutensa.

• Kun kaksi tai useampia ihmisiä liittyy todella yhteiseen päämäärään, pyhyys tulee suhteessa syvälle tasolle ja tekee siitä pyhän suhteen.

• Suhde lähtee matkalle muutokseen, sillä pyhyys joka tuli siihen, lisääntyy hitaasti ja muuttaa suhteen.

• Kun suhteen pyhyyys nousee pinnalle, se ulottuu sitten kahta ihmistä pidemmälle. Heille annetaan yhteinen erityistehtävä.

• Matka Jumalan luo ei ole yksinäinen matka. Liittymällä toisiimme löydämme oman kokonaisuutemme ja raivaamme tien yhdistyäksemme Jumalan kanssa.

15. Kun harjoitamme anteeksiantoa, matkaamme kohti päämääräämme, todellista näkökykyä.

• Todellinen näkökyky on erilainen näkökyvyn muoto, joka katsoo aineellisuuden ohi Kristuksen valossa jokaista ja kaikkea.

• Todellinen näkökyky katsoo todellista maailmaa, joka koostuu jokaisen mielen pyhyydestä ja rakastavista ajatuksista näissä mielissä.

• Todellisen maailman katsominen todellisella näkökyvyllä on onnellisin kokemus, joka meillä voi olla täällä. Se on henkisen matkan päämäärä.

• Henkinen matka on yksittäisten valintojen asteittainen tekeminen, joka palauttaa meidät hitaasti oikeaan mieleemme.

16. Kun me ja koko maailma olemme saavuttaneet todellisen näkökyvyn, Jumala itse ottaa viimeisen askeleen ja noutaa meidät kotiin.

• Lopulta me pyhitämme kollektiivisesti itsemme anteeksiantoon ja kotiin palaamiseen.

• Kristuksen Toinen Tuleminen toteutuu silloin, kun maailma herää kollektiivisesti Kristuksessa, Itsessämme, jonka jaamme.

• Viimeinen Tuomio on prosessi, jossaa tuomitsemme kaikki aiemmat ajatukset ja pidämme vain todelliset.

• Kun olemme täydellisesti parantuneet ja olemme valmiit, Jumala ottaa viimeisen askeleen. Sillä askeleella muistamme Jumalan ja todellisen Identittimme