Deeksha- Ykseyden siunaus

Golden Orb Deekshan välittäjä, Oneness Deeksha Giver.

 

Deeksha on Jumalallisen energian välittämistä, mikä mahdollistaa muutoksen tietoisuudessa ja ihmisen käsitykselle elämästä. Se on alkuaan Oneness Universityn perustajilta Sri Ammalta ja Sri Bhagavanilta, Intiasta. Mikä tahansa meidän älyllinen käsityksemme elämästä on, mikä tahansa meidän henkinen viisautemme on, niin kauan kun sillä ei ole vaikutusta fyysisten aivojemme rakenteeseen, se ei tule luomaan toivomaamme todellista muutosta kokemukseemme elämästä.

Deeksha aloittaa neurobiologisen muutoksen aivoissa. Aivoissa on 16 keskusta, jotka vastaavat määrätyistä, kiinteistä kokemuksista kuten tuntoherkkyys, tunteet kuten kateus, viha, pelko, myötätunto, rakkaus, ilo, ero, yhteenkuuluvuus, luovuus, oppiminen jne. Deeksha aiheuttaa tiettyjen keskusten aktivoinnin ja toisten keskusten rauhoittamisen, josta alkaa prosessi ja muutos henkilön käsityksessä elämästä ja sen kokemisessa.

Deeksha auttaa myös fyysisen kehon paranemisessa hajottamalla toistuvia tunnekuvioita, jotka vaikuttavat kehoon ja voivat aiheuttaa psykosomaattisia sairauksia. Se luo suhteisiin suurempaa herkkyyttä, hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta toisten kanssa ja vapauttaa ihmisen rajoittavasta tuomitsemisesta ja leimaamiselta. Kokemuksemme ykseydestä kaikilla elämän alueilla voimistuu ja erillisyyden kokemus alkaa hajota. Suhde itseemme, rakkaisiimme ja ympärillämme olevaan maailmaan jatkaa syvenemistään. Saat uudelleen yhteyden Korkeampaan Minääsi/ omaan sisäiseen Jumalallisuuteesi.

Mitä vaikutuksia Deekshalla/Ykseyden siunauksella on?

 • Herättää luovuutta, kykyjä ja älykkyyttä
 • Lisää kykyä oppia
 • Selvittää sisäistä ristiriitaa, johtaen sisäiseen rauhaan ja harmoniaan
 • 
Tuo rakkautta ihmissuhteisiin
 • Parantaa tunnehaavoja ja keventää ajatusten taakkaa
 • 
Kutsuu esiin myönteisiä tunteita, ystävyyttä ja yhteyden tunnetta
toisten kanssa
 • 
Herättää myötätunnon
 • 
Täyttää elinvoimalla
 • 
Hoitaa kehoa hoitamalla mieltä
 • 
Rentouttaa kehoa ja lievittää stressiä
 • Auttaa rakastamaan ja arvostamaan kehoaan
 • 
Herättää ja kutsuu esiin otollisia energioita
 • 
Poistaa tukoksia, jotka estävät menestymisen
 • 
Luo mielelle ajattelutavan runsauteen ja hyvinvointiin
 • 
Avaa ovet Ykseystietoisuuteen poistamalla erillisyyden tunnetta
 • Vie pyyteettömän rakkauden ja ilon kokemiseen
 • Johtaa Ykseyteen heräämiseen ja Jumaloivallukseen

 

a3044883500_10