Et voi tehdä mitään päätöksiä yksin

You Cannot Make any Decisions Alone  Posted by Nouk Sanchez

Teemme jatkuvasti päätöksiä. Mutta todellinen kysymys on, kenen kanssa me teemme päätöksiä? Tiesitkö, että emme voi tehdä mitään päätöksiä yksin ? Jokainen päätöksessä on aina mukana kumppani. Tarvitaan kaksi tekemään päätös. Jokaisen päätöksemme tulos riippuu yksinomaan siitä, kumman ”neuvonantajan” kanssa päätämme tehdä yhteistyötä, egon vai Pyhän Hengen.

On helppo tunnistaa, kumman neuvonantajan olemme valinneet, tarkkailemalla miltä meistä tuntuu. Syyllisyys, pelko, turhautuminen, pettymys, viha, sekavuus, ahdistus, suru, häpeä, menetys, kipu, sairaudet ym. ovat välittömiä merkkejä siitä, että olemme valinneet neuvonantajaksemme egon emmekä Henkeä.

Negatiiviset tunteet ovat vaikutus tai tulos siitä harhaisesta uskomuksesta, että jotakin on vialla, että meillä on todellinen ongelma, joka on ratkaistava. Usko ongelmaan on usko siihen, että Jumala (Rakkaus meidän Pyhänä Itsenämme) on poissa. Jumalassa ei ole ongelmia, koska Jumalalla ei ole vastakohtaa. Siksi, mikä osa meistä näyttää olevan uhattuna tai loukkaantunut?

Tämä seikka unohtuu aivan liian nopeasti. Niinpä toistan sen. Joka hetki minä joko uskon, että on olemassa ongelma tai päätän Hengen kanssa parantaa tämän harhaisen käsitykseni. Uskoni ongelmaan sulkee Jumalan pois tietoisuudestani. Nämä kaksi uskomusta, usko ongelman olemassaoloon ja Jumalan olemassaoloon, ovat ristiriidassa keskenään eivätkä voi olla olemassa samanaikaisesti.

Riippumatta siitä, missä muodossa tai kuinka vakavana koemme ongelman, se johtuu aina siitä, että luulemme havaitsevamme ongelman, joka on korjattava.

Jos on olemassa vain Jumalan rakkaus, ja minä reagoin johonkin asiaan tällä hetkellä siten, että se on ongelma, silloin minun täytyy nähdä harhoja. Tämän täytyy olla jotakin, jota ei ole olemassa, siis harha.

Sillä hetkellä kun minä näen ongelman ja uskon siihen, minä (ego) tahdon yrittää löytää ratkaisun tähän ongelmaan. Ja heti kun etsin ratkaisua egon kautta, minä alitajuisesti alan tehdä yhteistyötä salaliitossa kuvitteellisen ongelman kanssa. Puolustan itseäni ongelmalta tajuamatta, että puolustus on aina hyökkäys. Puolustautuessani hyökkään itsen kimppuun. Osoitan itselleni ja toisille, että tämä ongelma on todellisempi kuin Jumala. Tämä ongelma korvaa Jumalan mielessäni. Tämä on se tavoite, jonka ego haluaa saavuttaa keskittymällä pakkomielteisesti ongelmiin. Muista, että ego arvostaa kärsimystä ja ongelmia. Se haluaa meidän arvostavan ongelmia pitämällä niitä todellisuutena. Samassa mitassa kuin me sinnikkäästi uskomme, että kärsimys ja ongelmat ovat todellisia, me alitajuisesti pidämme niitä arvossa ja tiedostamattamme vedämme niitä puoleemme.

Ja muista ego käyttää ihmisen viittä aistia kertomaan meille siitä, mitä se lähettää ne etsimään, ja se on aina erillisyyden tunne. Siksi meidän on opittava kyseenalaistamaan kehon viisi aistia, mikä on edellytys sille, että löydämme uudelleen kehon jumalallisen tarkoituksen (tästä lisätietoja kirjassa The End of Death).

Meidän täytyy tehdä tekemättömäksi riippuvuutemme ongelmien arvostamiseen. Se, kuinka paljon jatkamme puolustautumista, paljastaa sen, kuinka paljon vielä haluamme ongelmia ja arvostamme niitä. Pyhä Henki ei voi pelastaa meitä siltä, mitä pidämme arvossa.

Siksi, jos me todella haluamme olla vapaita kivusta, konflikteista ja kärsimyksestä, meidän täytyy liittyä Pyhän Hengen kanssa ja antaa hänen parantaa ainoa ongelmamme. Ja tämä ainoa ongelmamme on tuhoisa käsityksemme siitä, että on olemassa jokin muu todellisuus kuin Jumala.

Ehkä voit nyt nähdä, että halu nähdä kärsimys todellisena on meidän ”Jumalan pelkomme” edustaja. Meidän alitajuinen Rakkauden (Pyhän Itsemme) pelko on niin suuri, että mieluummin haluamme kokea kärsimystä ja kuoleman sen sijasta, että kokisimme Rakkauden jolla ei ole vastakohtaa.

Tämä saattaa nyt muuttaa käsitystäsi siitä, kuinka tärkeää on olla tietoinen ja läsnä jokaisessa päätöksentekoprosessissa. Kenet kutsumme neuvonantajaksemme päätöstä tehdessämme? Onko se pelko, joka ilmenee tuomitsemisena ja epäilyksenä? Vai onko se Rakkaus, joka ilmenee anteeksiantona ja luottamuksena? Se, miltä meistä tuntuu, ja mitä kokemuksia ilmennämme, kertoo kumman neuvonantajan olemme valinneet ja kumpaa arvostaneet. Onneksi voimme valita uudelleen aina silloin, kun huomaamme, että emme pidä päätöksemme seurauksista. Tällä kerralle teemme tämän päätöksen Pyhän Hengen kanssa.

Jos sinulla vielä näyttää olevan ongelmia, ovatpa ne millaisia hyvänsä, voisit käydä läpi tämän erittäin hyödyllisen anteeksiantamisen/sovituksen prosessin (Kvanttianteeksiannon 7 periaatetta)