Jeesuksen syvin viesti – Holografinen paljastus

Jesus’ Deeper Message ~ A Holographic Revelation Posted by Nouk Sanchez

Suomennos: Henna Ukkonen ja Hannele Kirjavainen

Eroamisen jälkeen, Jeesus oli ensimmäinen joka suoritti täydellisen paluun Jumalaan. Hän oli ensimmäinen joka voitti ja oivalsi erillisyyden unen. Hän teki tekemättömäksi koko kuoleman, joka on egon unen koko ydin. Ajamme illuusiossa, Jeesus oli aikamme Pioneeri, se joka murskasi koko kuoleman ajatuksen ja täytti täydellisesti Jumalan tahdon. Siihen saakka, kunnes Jeesus voitonriemuisesti teki kuoleman ajatuksen tekemättömäksi ylösnousemuksellaan, me kaikki, yksi nukkuva mieli, eli vielä pimeydessä.

Ylösnousemuksellaan Jeesus ylitti kaikki egon lait, antaen meille anteeksiannon ja teki pelon tekemättömäksi. Tänä päivänä meillä on välittömät työkalut joiden avulla voimme poistaa pelon havaintomaailmastamme ja tehdä jopa alitajuisen uskomuksemme kuolemaan tekemättömäksi, ja näin ollen seurata Häntä pois tästä unen harhasta. Jeesus itse on Anteeksianto. Hänen päätöksessään elää Jumalan täydellisessä tahdossa, hän suoritti loppuun myös meidän parantumisemme. Se on jo tehty. Ainoa mitä meidän tulee tehdä, on vain hyväksyä se.

“Sinä pysyit pimeydessä, kunnes Poikakunnan jokainen osa oli täydellisesti täyttänyt Jumalan Tahdon. Kun se oli tehty, jokainen oli suorittanut sen täydellisesti. Miten muuten se voisi olla täysin suoritettu? Minun tehtävänäni oli yksinkertaisesti yhdistää Poikakunnan tahto Isän Tahtoon olemalla itse tietoinen Isän Tahdosta. Tätä tietoisuutta minä olen tullut sinulle tuomaan… ” T-8.IV.3:1-5

Epätavallinen holografinen viesti Ihmeiden Oppikurssissa on hiljalleen oivallettu ja siten yhdistetty tapaan olla ja elää. Syvin kutsumus viittaa meille johdonmukaisesti elämään Voimamme kanssa, joka hyväksytään vasta sitten kun meillä on halukkuus kaivaa Pyhän Hengen kanssa esiin alitajuiset pelkomme, syylisyytemme ja valheellinen nöyryytemme ja siten luopua niistä (anteeksianto). Kun luottamuksemme kasvaa, pelkomme häviää. Ja tämä tapahtuu kun me aidosti luovumme riippuvuudestamme uskoa siihen mitä maailma kertoo meidän ja todellisuuden olevan. Kaikki mitä näemme itsemme ulkopuolella, on sitä mitä ego-mielemme haluaa näkevän, juuri sitä mitä se itse projisoi ja mihin se haluaa meidän reagoivan. Kun luovumme uskomasta fyysisiin aisteihin, opimme turvautumaan sisäiseen näkökykyymme (Johdatukseen), mikä näyttää meille sen mitä Todellisuus on.

Nämä Jeesuksen syvälliset viestit ovat melko hämmästyttäviä, jopa minunlaiselle pitkään Kurssia opiskelleelle. Jeesus ei ole ainoastaan paljastanut suurinta, aikojen alusta asti mukana kulkenutta alitajuista uskomusta, nimittäin… kuolemaa. Hän myös kannustaa meitä ylittämään kuoleman ajatuksen, sen kaikissa pahoissa muodoissaan, niinkuin hän itsekkin teki. Universaali uskomus on että kuolema olisi ainut ulospääsy elämästä, tämä on se mistä olemme täysin varmoja. Se on osa luonnollista ja oikeutettua uskomusta elämässämme. Ja tämä on se mihin me kaikki uskomme. Egon hengissä selviytyminen riippuu uskomuksesta siihen että fyysinen kuolema on väistämätön ja ainoa totuus. Ja myös siihen että olemme egon lakien vankeja uskomalla aikaan, puutteeseen, sairauteen, heikentymiseen ja kuolemaan. Toisin sanoen, janoamme jotain muuta voimaa kuin Jumalan kokonaisvaltaista ja katkeamatonta Rakkautta. Meidän ei pidä muuta kuin vain käyttää omaa vapaata tahtoamme arvostaa ja hyväksyä ainoastaan Jumalan Rakkaus.

Tämä ei ole opetus ruumiin kuolemattomuudesta. Kuolemaa, kuten kaikkia muitakaan kuviteltuja voimia, paitsi Jumalan rakkaus, ei ole olemassa, ellemme toivo kokea sitä. Jeesuksen fyysisessä ylösnousemuksessa hän voitti kuoleman käsitteen kaikissa muodoissaan; meidän kaikkien hyväksi. Hän kutsuu meitä käyttämään tätä ego-unta kumotaksemme egon ajatusjärjestelmän ja palauttamaan todellisen perintömme Jumalan rakkauden ilmentyminä. Kuolema ei ole osa Elämää. Muussa tapauksessa pelko olisi osa Rakkautta ja ego olisi osa Jumalaa.

Ego-mieli sai kehon hyökkäämään meitä itseämme vastaan ja maailmaa vastaan, nimenomaan opettaakseen ja pitkittääkseen erillisyyttä ja aikaa (kärsimystä). Kun teemme egoa tekemättömäksi, kehon ja maailman tarkoitus on päinvastainen. Ymmärretään, että ne ovat puhtaasti Rakkauden ja anteeksiannon opetusvälineitä. Kun (mielen)terveys palaa mieleen, se vetää takaisin uskomuksensa egon lakeihin ja vahvistaa tunnustustaan siitä, että keho on ainoastaan Jumalan lakien alainen. Tämä on niin valtava helpotus! Voimme lopultakin lopettaa ottamasta väärää vastuuta kehosta (meidän ja rakkaidemme); ja opetella luottamaan Rakkauteen. Meidän lisääntynyt luottamus Pyhään Itseemme ottaa vallan ja ihmeet virtaavat. Jeesus muistuttaa meitä jättämään kaiken, jolla ei ole merkitystä (mukaan lukien keho), ja sallia hänen ohjauksensa johtaa kaikkea, millä on väliä:

“Voit uskoa minun hallintaani kaiken sen, millä ei ole merkitystä, kun taas ohjaukseni voi johtaa kaikkea sellaista, jolla on merkitystä – jos se on sinun valintasi.” T-2.VI.1:3.

Ja “ Minä korvaan egosi, jos niin haluat… Voit uskoa minulle kehosi ja egosi pelkästään sen vuoksi, että silloin sinun on mahdollista olla niistä välittämättä, ja sen ansiosta voin opettaa sinulle, että ne eivät ole tärkeitä.” T-4.I.13:1,4

Kuten Jeesus sanoo, me oivallamme ettei se ole keho joka meitä kannattelee, vaan Jumalan Mieli ja Sydän. Kun uskomme on vapautunut egon ajatusjärjestelmästä, biologisen egon laeista, jotka näyttivät hallitsevan kehoa aiemmin, jäävät Jumalan Lakien varjoon.

Paluumme takaisin Rakkauteen vaatii poisoppimisen ja kehon uudelleen määrityksen. Silloin kun ego hallitsee, kehon uskotaan olevan elämämme ja olemisemme lähde. Se nähdään virheellisesti identiteettinämme ja saavutuksena: sen omana “loppunaan”. Sen sijaan voisimme käyttää keinoja, joiden avulla voisimme tehdä tekemättömäksi riippuvuuttemme egoa, kehoa ja elämää kohtaan. Egon kautta kehosta tulee sen oma identiteettinsä, jolla me virheellisesti kuvitellaan olevan voima muuttaa se sairaaksi tai jopa kuolemaan. Lyhyesti, me annoimme kehollemme valheellisen vallan hallita mieltämme niin että uskoisimme hyökkäämisen olevan totta. Me annoimme sille tunteellisen ja biologisen älykkyyden, joiden avulla se voi hallita mieltämme. Ego estää tätä ylivoimaisella häirinnällään, jottemme heräisi omaan Pyhään Itseemme.

Ennenkuin voimme liittyä Jumalaan Tahtoon, meidän on tehtävä tekemättömäksi kaikki uskomuksemme kuolemaan, sen kaikissa eri muodoissaan. Muuten vain manifestoimme sen uskomuksen että keho olisi voimakkaampi kuin mieli, Pyhä Itsemme.

Jeesus kertoo seuraavassa tekstissä sen ettei keho voi aiheuttaa sairautta eikä myöskään terveyttä. Fyysinen sairaus edustaa uskoa magiaan, joka on kiusaus uskoa, että jokin muu kuin Jumalan Tahto, olisi totta. Kaikki muu kuin Jumalan Tahto on magiaa. Fyysinen sairaus ei ole osa Jumalan Tahtoa koska se on magiaa. Koko sen vääristymä, joka sai magian aikaan, on se että virheellisesti uskomme että aineella olisi luova kyky, jota mieli ei voisi hallita. Tämä pakottava egon uskomus, että keho voisi aiheuttaa sairauksia tai terveyttä ilman mieltä, pitää poistaa uskostamme, sillä Jumalan Tahto on se mille meidän tulee ensisijaisesti omistautua.

“Keho ei pysty luomaan, ja usko siihen, että se pystyy, on perustavaa laatua oleva erehdys, joka saa aikaan kaikki fyysiset oireet. Fyysinen sairaus edustaa uskoa magiaan. Koko sen vääristymä, joka sai magian aikaan, lepää sellaisen uskon varassa, että aineessa on olemassa luova kyky, jota mieli ei voi hallita.” T-2.IV.2:6-8.

Kun heräämme, opimme, että keho ei ole se kuka olemme. Se ei itsessään ole tarkoitus tai tavoite. Se on vain keino, oppimisväline, jotta muistaisimme todellisen tarkoituksemme. Kun mieli on parantunut, salainen omistautuneisuutemme kärsimykselle ja kuolemalle on tehty tekemättömäksi. Keho on palautettu sille soveliaaseen rooliin, eikä sitä enää käytetä demonstroimaan sitä harhaa, että sillä olisi voimaa ja valtaa yli mielen.

Keho lopulta palautetaan sen oikeutetulle paikalle havainnoinnissamme, vain seuraukseksi eikä koskaan syyksi. Tämä on sitä silloin, kun tiedämme epäilemättä, että keho ei yksinkertaisesti ole todellinen. Seurauksena sillä ei ole kykyä luoda; saada aikaan, hyökätä, parantua, sairastua tai kuolla. Kun tämä mestaruus saavutetaan, kuten Jeesus demonstroi, me todistamme itsellemme ja nukkuvalle maailmalle, että todellakin parantunut mieli, eikä keho, on korkein Syy.

Sitten ja vasta sitten, keho on palvellut jumalallista tarkoitustaan osoittaakseen maailman ajattelutavan kumoamista, ei sitä enää tarvita. Tämä on uskoakseni Todellisen maailman tila, joka on tuloillaan tietoisuuteemme täysin. Mutta kun Rakkauden pelko (Jumala) on tehty tekemättömäksi ja luottamus Jumalaan Itsenä on palautettu, Todellinen Maailma laajenee havainnoinnissamme.

“Vain mieli voi luoda, koska henki on jo luotu, ja keho on mielen käyttöön tarkoitettu oppimisväline. Oppimisvälineet eivät itsessään ole läksyjä. Niiden tarkoituksena on ainoastaan edesauttaa oppimista. Pahinta mitä oppimisvälineen väärinkäyttö voi saada aikaan, on se, että oppimisväline ei edesauta oppimista. Itsessään sillä ei ole voimaa saada aikaan todellisia oppimisvirheitä. Jos keho ymmärretään oikein, sillä on kaksiteräisiä hyökkäyksiä kohtaan sama kyky olla haavoittumaton kuin Sovituksella.” T-2.IV.3:1-6

Parantunut mieli täydellisessä terveydessä, rauhassa ja ilossaan voi laittaa kehon syrjään, kun sen tehtävä on suoritettu. Kuitenkaan ennenkuin se tiedetään ja havainnollistetaan kokemuksessamme, että keho ei ole todellinen eikä sillä ole luovaa kykyä aiheuttaa muutoksia, parantua tai aiheuttaa sairautta eikä kuolemaa, me emme voi löytää täysin parannetun mielen voimaa. Ennenkuin me hyväksymme tämän totuuden kokemukseemme, jatkamme uskomista, hyväksymme ja todistamme että keho on todella riippuvainen siitä kuinka paljon me älyllisesti omaksumme kehon epätodellisuuden.

Niin kauan kun me pidämme yllä ajatusta että olemme kehojemme uhreja, jatkamme kehon todellisuuden vahvistamista ja siihen uskomista. Emmekä tunnista täysin parannettua mieltämme, ennekuin tajuamme että keho ei voi olla uhri. Niin kauan kun keho on todellinen kokemuksessamme, emme ole tunnistaneet että mielen voima (syy) ylittää kehon (seuraus). Niin kauan kun emme ole valmiita kaivamaan, tarkastelemaan ja vapauttamaan meidän valheellisia riippuvuuksia egon lakeja kohtaan, jotka vain hyökkäävät meitä itseämme vastaan, tulemme olemaan pelokkaita meidän mielemme voimaa ja Pyhää Itseämme kohtaan. Niin kauan kun kuolema asustaa keskeisimpänä tiedostamattomassa unessamme, ja kaikki rakkaimmat epäjumalat asuvat sisäisellä alttarillamme, elämä ei voi olla oikein havaittua ja koettua. Niin kauan kun kuolema pimentää Jumalan Rakkauden tietoisuudestamme, elämä kuten me se tunnetaan, jatkaa pelkojemme eikä Rakkauden, syyllisyyden eikä viattomuuden, kärsimyksen eikä ilon sekä puutteen eikä äärettömän ilmentämistä. Joten maailman eniten ylistetty arvo ja idoli, ikävä kyllä kuolema, voittaa Jumalan rakkauden.

Jeesus kertoo meille hyvin selvästi ja kiistattomasti etteivät sekä kuolema että Jumalan Rakkaus voi molemmat olla totta. Kuolema ja Jumalan Rakkaus ovat toistensa poissulkevia ja täysin sovittamattomia keskenään. Ne eivät voi olla yhtä aikaa olemassa. Egon kautta me yritämme sovittaa näitä keskenään päivittäin. Tämä on mielenvikaista. Me sanomme uskovamme Jumalaan vaikka uskomme ja siitä syystä näemme kuolemaa pävittäin, joko mediassa tai henkilökohtaisessa elämässämme. Jos meidän pitäisi olla rehellisiä, Jumalasta ja kuolemasta päivittäisessä elämässämme, kumpi näistä olisi todennäköisempää nähdä totuutena uskomuksissamme?

Jeesus on peräänantamaton siinä että vain yksi, joko kuolema tai Jumala, on totta ja siitä syystä ainut totuus. Niin kauan kun pidämme molempia totena, olemme kauheassa myrskyssä, sekavuudessa ja pelossa. Luulemme että se on luonnollinen ja oikeutettu osa elämää, mikä on äärimmäisen suuri harhakuva. Emme ymmärrä että itse loimme sairauden ja kuoleman, hirveillä ponnistuksillamme, todistaaksemme itsellemme olevamme voimattomia ja avuttomia, erillään Luojastamme. Jos pidämme itsemme unessa, avuttomina ja voimattomina, me tehokkaasti torjumme Jumalan Rakkauden Pyhänä Itsenämme.

Jeesus jakaa meille: “Näet kuolemassa pakokeinon siitä, mitä olet tehnyt. Mutta sitä sinä et näe, että teit kuoleman ja että se on vain loppumisen harhakuva. Kuolema ei voi olla pelastus, sillä ongelma ei piile elämässä. Elämälle ei ole vastakohtaa, sillä se on Jumala. Elämä ja kuolema näyttävät toistensa vastakohdilta, koska sinä olet päättänyt kuoleman lopettavan elämän. Anna anteeksi maailmalle, niin olet ymmärtävä, ettei mikään Jumalan luoma voi päättyä eikä eikä mikään, mitä hän ei luonut, ole todellista.” O-20.5:2-7

“Sinä teit sairauden jumalan ja sen tekemällä teit itsesi kykeneväksi kuulemaan sitä. Sinä et kuitenkaan luonut sitä, koska se ei ole Isän Tahto. Sen vuoksi se ei ole ikuinen, ja se tehdään puolestasi tekemättömäksi sillä hetkellä, kun osoitat halukkuutesi hyväksyä ainoastaan sen mikä on ikuista.” T-10.III.9:4-6.

Jeesuksen viesti on tarkoitettu meille, jotta heräisimme siihen tosiasiaan, että me itse teimme kaiken tämän kärsimyksen hyökätäksemme itseämme vastaan ja erottaaksemme itsemme Jumalan kaikenkattavasta Rakkaudesta. Hän, yksi Kristus joka kattaa meidät kaikki, on vapauttanut Ihmeiden Oppikurssin maailmaan suurena herätyssoittona. Hän pyytää meitä tunnistamaan sen mitä me teimme itsellemme hyökätessämme itseämme vastaan ja pitämällä itsemme unessa. Hän antaa meille perusteet, jotta voisimme saada voimamme takaisin ja tehdä tekemättömäksi kaikki mitä olemme unessamme uneksineet kärsimyksestä ja kuolemasta. Hän kertoo myös että teemme tämän kaiken kehomme avulla, sen sijaan että ylittäisimme kehon. Niin moni meistä on väärin ymmärtänyt Jeesuksen opetukset koskien kehoa, ja minun on todistettava että olin yksi näistä ihmisistä jotka olivat hämillään tästä asiasta. Suosittu lainaus Kurssista “En ole keho, olen vapaa”, voi aiheuttaa suuren henkisen ohituksen, joka on vain yksi muoto egon petollisesta kieltämisestä… joka sitten vasta myöhemmin paljastui minulle.

Jeesus kutsuu hänen oppimistyökaluaan Ihmeiden Oppikurssiksi. Kyllä, ihmeitä. Kaikki hyvät Kurssin opiskelijat tietävät että kaikki mitä me näytämme näkevän, sisältäen ihmeet, saavat alkunsa vain yhdestä paikasta, mielestä, syyn tasolta. Monet ihmeet jotka meille tapahtuvat, eivät ole kehon silmillä nähtävissä koska ne ovat puhtaasti muuttaneet havaintokykyämme. Ne eivät ole fyysisesti nähtävissä eikä mitenkään näkyviä ilmiöitä. Kuitenkin, syvimmässä Kurssin opetuksessa Jeesus uskaliaasti julistaa että me voimme olla monien muodon tasolla materialisoituvien ihmeiden instrumentteja, sama kuin hyväksymämme Sovitus (korjaus mielessämme olevasta erehdyksestä).