Oneness

”HERÄÄMINEN ON VAPAUTTA MIELEN VANKILASTA.”

”Awakening is freedom from the prison of the mind.”
Oneness University
.
ONENESS on olemassa juuri Sinua varten, meitä kaikkia varten, elämänkatsomuksesta riippumatta;
auttaakseen meitä vapautumaan kärsimyksestä, elämään sydämestä käsin onnellista ja tasapainoista elämää. Tämä nopeasti maailmalla leviävä ilmiö aikaansaa ihmiskunnan tietoisuuden kohoamista ja siten harmoniaa yksilön kautta kokonaisuuteen.
.
Ihmiset elämän kaikilta poluilta ovat osa ykseyttä. Ihminen voi olla ateisti, hän voi uskoa itseensä, uskoa maailmankaikkeuden energiaan tai Jumalaan. Kaikki ovat osana ykseydessä, kukin kokee, ja on suhteessa itseensä, toisiin ja kaikkeuteen omalla luontaisella tavallaan. Toiset kulkevat polkuaan tietoisesti, jotkut olematta siitä aktiivisesti kiinnostuneita.

Oneness on uskontoihin ja eri elämänfilosofioihin sitoutumaton ilmiö, tarkoitettu siten aivan jokaiselle. Se on maailmanlaajuinen ilmiö, joka on lähtöisin Intiasta Oneness Universitystä, ja se auttaa miljoonia ihmisiä tietoisuuden korkeammille tasoille.

Onenessissa ei opeteta mitään uutta linjaa, vaan autetaan jokaista pääsemään syvemmälle omaan elämännäkemykseensä ja totuuteensa, omaan sisäiseen, korkeampaan läsnäoloon. Tällöin henkinen kasvu nopeutuu ja tämä tietoisuudenkasvu vaikuttaa positiivisesti kaikilla elämänalueilla.

Oneness kunnioittaa ja auttaa jokaista, ohittaen kaikki ihmisen luomat lokeroinnit ja leimautumat. Ykseys syntyy tietoisuuden muutoksesta, joka sallii ihmisen elää sydämen ohjauksessa, mielen hälinän hiljentyessä ja stressitason laskiessa. Ihminen herää omalle sisimmälleen, omaan totuuteensa ja viisauteensa. Kyse on  meidän tavallisten ihmisten arkisesta asiasta, jotta kokisimme elämässämme enemmän yhteenkuuluvuutta, hyväksyntää, rakkautta, iloa ja tyytyväisyyttä. Kyse on Elämisestä.

Onenessilla on tietoisuuden kohottamiseen työkaluna mm. Deeksha eli Ykseyden siunaus

Ykseyteen herääminen

Ykseyteen heräämisellä tarkoitetaan tietoisuudentilaa, jossa ei eletä enää erillisyydessä, mielen ohjauksessa, vaan ollaan herätty erillisyyden illuusiosta ykseystietoisuuteen, jolloin pysyvästi eletään ja  toimitaan sydämestä käsin. Se ei ole määränpää, vaan kasvu yhä jatkuu. Ykseyteen ankkuroitunut elää tietoisesti läsnäolevana.

Tällöin aivot ovat läpikäyneet neurobiologisen muutoksen, joten ykseydentilassa eläminen on pysyvä tila, se ei ole enää ohimenevä korkeamman tietoisuuden tila. Havainnoiminen on käynyt läpi perustavanlaatuisen muutoksen, jolloin henkilö ei koe enää minä-sinä, me-muut asetelmaa, vaan on päässyt pois tästä rajoittavasta erillisyyden tilasta.

Ykseyteen herääminen ei tarkoita sitä, että ihmisen kaikki ongelmat ja murheet olisivat hetkessä pois pyyhityt. Tämä riippuu täysin omasta kehitysvaiheesta. Olemme kukin kehityksen eri vaiheissa ja sen tähden kun herätään ulos erillisyyden illuusiosta, oma kehitys lähtee todella nopeaan kasvuun, koska henkilön on silloin helpompi nähdä ja hyväksyä vielä itsessään olevat haasteelliset ominaisuudet. Niitä ei halua enää paeta ja peitellä, jolloin kasvu on väistämätöntä.

Lisää tietoa

http://www.onenesssuomi.fi

https://onenessuniversity.org