Seitsemän Keskeistä Periaatetta Kvantti Anteeksiannosta

Kirjasta ”The End of Death” Copyright 2013 Nouk Sanchez

Seuraavassa menemme syvälle Sovituksen periaatteisiin ja prosessiin. Tämä on anteeksiannon prosessi, keino jonka avulla meidän käsityksemme kärsimyksestä muuttuu, Ihmeiksi. Sovitus lopettaa asteittain kaikki egomme vääristyneet uskomukset, arvot ja lait. Lyhyesti, se on täydellinen poisoppimisen saavutus, koska se perusteellisesti purkaa egon syyn ja seurauksen. Tällä tehdään olemattomaksi egon kärsimyksen maailma. Vasta kolme vuotta sitten minä oivalsin anteeksiannon keskeiset periaatteet, kuten Jeesus opettaa. Kuten useimmat Kurssin opiskelijat, ajattelin että anteeksianto tapahtuisi automaattisesti kun minulla on hyvä tarkoitus antaa anteeksi. Kuitenkin minulta selväsi puuttui jotakin; lukemattomat turhat yritykset antaa anteeksi vuosien varrella osoittivat että olen välillä tehnyt virheitä ja epäonnistunut osassani. Silloin koko sydämmestäni, pyysin Jeesusta opettamaan minulle mitä Anteeksianto ja Sovitus todella tarkoittavat.

Jeesuksen mukaan, me vietimme miljoonia vuosia ja kerroimme itsellemme harhakuvia jotka vain erottivat meidät kauas Jumalan Rakkaudesta – ja nyt meidän täytyy tehdä täyskäännös ja Ihmeen avulla luopua kaoottisista harhakuvista joita olemme kantaneet mukanamme. Jotta anteeksianto ja ihmeet tapahtuisivat tarvitaan nämä seuraavat seitsemän olennaista periaatetta jotka ensin täytyy hyväksyä. Nämä periaatteet sisältävät todellisen muutoksen, joka tuo Kaikkivaltiaan Jumalan Rakkauden parantavan voiman.

Varoituksen sana: Elä otaksu että ymmärrät jo nämä periaatteet, vain koska ne saattavat kuulostaa tutulta. Usko minua, nämä periaatteet on opittava johdonmukaisen soveltamisen kautta. Vain johdonmukainen soveltaminen avaa vastutamattomasti ihmeet. Tämä tarkoittaa samaa kuinka järkkymätön luottamus kasvaa Jumalan Rakkauden parantavassa voimassa.

Olet varmaan huomannut kuinka minä kertaan yhä uudelleen tiettyjä teemoja ja periaatteita koskien erityisesti Sovitusta. Tämä sen vuoksi koska olen tietoinen kuinka mielemme toimii. Ymmärrämme kyllä käsitteet täysin, mikä saattaa johtaa meidät luulemaan että hallitsemme prosessin mestarillisesti. Kuitenkin kun kohtaamme jonkun erityisen haasteen, pelon tai asian joka saa meidät tilapäisesti pois tolaltamme, meillä on tapana unohtaa nämä periaatteet – huolimatta siitä kuinka täydellisesti ne luulimme ymmärtävämme. Jotta tämän aineisto painuisi syvälle meidän mieleemme, älyllisen ymmärryksen tuolle puolle, se edellyttää tämän materiaalin tiheää kertaamista yhä uudelleen.

Meidän täytyy valppaasti harjoitella kunnes näistä Totuuksista tulee automaattista. Nämä ajatuksemme päinvastaiseksi kääntävät periaatteet esiintyvät niin usein, juuri siksi meidän täytyy muistuttaa itseämme yhä uudelleen ja uudelleen kunnes niistä tulee toinen luontomme. Ennen kuin tämä tapahtuu, ota tämä teksti tosissasi kun opiskelet Sovituksen/ anteeksiannon prosessia. Parempi jos tulostat tämän tekstin ja pidät sen käsillä.

Seitsemän ydin periaatetta anteeksiannosta/Sovituksesta ovat:

1) Käytä todellista kieltämistä. Muista että on olemassa vain yksi Voima, ja se on Jumalan Rakastava Tahto. Sen vuoksi, päättäväisesti kiellä kaikki muu joka ei ole Jumalan Rakkautta voimana joka haavoittaa sinua tai jotakuta muuta.

2) Aseta syy ja seuraus niiden oikeaan järjestykseen. Ei ole väliä minkälainen ongelma sinulla on, sen syy on mielessäsi eikä missään muualla. Jos uskot että syy on jossain muualla kuin sinun mielessäsi, tulet olemaan kykenemätön parantamaan syytä tai sen näennäisiä havaittuja oireita. Muista että tiedostamaton syyllisyys on hyökkäys itseä vastaan joka projisoituu ulospäin. Kenellekään muulle sinun ei tarvitse antaa anteeksi kuin itsellesi, kun tiedostamaton alintajuntasi hyökkää toisia, kehoa, menneisyyttä tai maailmaa vastaan.

3) Tee virheellisen havainnoinnin paranamisesta tärkein päämäärä elämässäsi joka menee kaiken muun edelle. Jotta havainnointisi sairaudesta ja ongelmasta paranisi, sinun täytyy pyytää Ihmettä, enemmän kuin fyysistä paranemista.

4) Katso ulkoisten seikkojen ohi. Katso kaiken sen toiselle puolelle mitä sinun fyysiset aistisi kertovat todellisuudestasi. Ego lähettää nämä aistimukset ulospäin raportoimaan meille täsmälleen sen minkä se haluaa meidän näkevän, ne sisältävät aina todisteen ”kestävästä” erillisyydestä ja kärsimyksestä.

5) Muista että harhakuvissa ei ole hierarkioita. Yksi harhakuva ei koskaan ole todellisempi tai suurempi kuin joku toinen. Ne kaikki yhtä näennäisiä. Kun me hyväksymme ja harjoittelemme näitä periaatteita, me myös opimme ja näytämme toteen sen että Ihmeissä ei ole vaikeusasteita. Yksi Ihme ei ole vaikeampi tai mahdottomampi saavuttaa kuin joku toinen. Hyväksymällä ja osoittamalla harhakuvien näennäisen luonteen, ja Ihmeiden maksimaallisen voiman, me teemme tekemättömäksi kaiken sen mitä ego teki hyökätäkseen meitä vastaan.

6) Hyväksy Sovitus. Sovituksen hyväksymisessä me välittömästi vastaanotamme ja liitymme Jumalan järkkymättömään Tahtoon parantaa. Tämä yksiselitteisesti korvaa egon halun olla epäoikeudenmukainen. Tämä on Ihme. Sillä ei ole merkitystä missä näemme kärsimystä, meidän täytyy hyväksyä Sovitus, Ihme, meille itsellemme. Jos huomaamme kärsimystä toisissa, menneisyydessä, kehossa tai maailmassa, paraneminen täytyy hyväksyä ensin omassa mielessämme. Tämä on pyhää pelon ja syyllisyyden tekemättömäksi tekemistä omassa havainnoinnissamme.

7) Luota Jumalan Rakkauden parantavaan voimaan. Kaikki on jo parannettu. Epäily ja luottamus ovat toistensa poissulkevia. Kun epäilemme, emme voi hyväksyä paranemista.