Seitsemän Voimakasta Pyhän Ihmissuhteen Avainta 

 

AVOIN/HALUKAS

Olen halukas, että jokainen uskomukseni ja arvoni tehdään tekemättömäksi Hengen avulla. Olen avoin sille, että olen väärässä ja minulla on halua saada nähdä kaikki alitajuiset rajoitukseni, joita olen asettanut minun ja Rakkauden väliin. Tämä tarkoittaa sitä, että olen avoin ja halukas katsomaan silmästä silmään egoa ja näkemään, että sen kautta en voi ymmärtää mitään. Hengen kautta, joka elää minussa, voin ymmärtää ja nähdä kaiken oikein.

VASTUULLISUUS

Otamme vastuun siitä, että kaikki kärsimyksemme aiheutuu samasta syystä, riippumatta siitä kuinka monta erilaista muotoa se voi ottaa. Ego on meidän alitajuinen itsevihamme projisoituna/heijastettuna ulospäin muihin ihmisiin, kehoomme, maailmaan ja manifestoituu meille hyökkäyksen muodossa. Hyökkäyksen muotoja voivat olla esimerkiksi konfliktit, pettymykset, hylkäämisen kokemukset, rajoitukset, puutteen kokemus, sairaus, kipu, kuolema jne. Hyväksymme, että kaikki muut ihmiset, keho, menneisyys ja maailma eivät ole seurauksia, koska niiden lähtökohta sijaitsee omassa mielessämme. Oman mielemme kautta kaikki kärsimys voidaan parantaa, koska siellä sijaitsee sen alkulähde ja aiheuttaja. Tämä on todellista vastuuta, sillä emme tällöin käytä muita ihmisiä, kehoa, menneisyyttä tai maailmaa hyökkäämiseen tai erillisyyden vahvistamiseen.

PUOLUSTAUTUMATTOMUUS

Turvallisuutemme lepää halussamme olla täysin ilman puolustusta. Puolustautumattomuus on todellista vahvuutta. Se on todellisen viattomuutemme ja Pyhän Henkemme tunnistamista. Puolustautumattomuus kutsuu sisällämme olevaa Kristusta ja vahvistaa meidän sisäsyntyisen viattomuutemme. Jos puolustaudumme, me alitajuisesti vahvistamme hyökkäystä. Mitä tahansa me puolustamme tai pelkäämme, sitä me houkutamme. Kun puolustaudumme, teemme todeksi jotain mikä ei ole Jumalan rakkautta. Jatkuva tunteemme siitä, että meitä uhkaa jokin, johtuu sisällämme olevasta syyllisyydestä, jota ei ole vielä tehty tekemättömäksi. Tämä syyllisyyden tunne on oikeasti Jumalan rakkauden pelkoa, joka syntyi silloin kun erehdyksessä uskoimme, että olemme eronneet Jumalasta ja tehneet jotain, mikä on ei-Jumalasta. Tästä syyllisyydestä tulee kaikki kivun ja kärsimyksen muodot, mitä näytämme kokevan. Koska uskomme olevamme erillisiä Jumalasta ja tehneemme jotain kauheaa, koemme syyllisyyttä ja uskomme että ansaitsemme rangaistuksen. Tämän vuoksi me odotamme rangaistusta ja koska meillä on vapaa tahto ja voimme käyttää Jumalan voimaa materialisoimaan alitajuisia valintojamme, me tiedostamattomasti manifestoimme pelkomme toteen (kunnes valitsemme toisin).

RADIKAALI REHELLISYYS ITSEÄ KOHTAAN

Radikaalin rehellisyyden ja sisäisen kohtaamisen kautta voimme irrottaa kaikki erehdyksessä valitut uskomuksemme, tarinamme, mielipiteemme ja arvomme nähdäksemme todelliset tunteemme. Kun tunnemme ilman tuomitsemista sen mitä olemme koettaneet piilottaa itseltämme ja muilta, voimme vihdoinkin tunnistaa ja päästää irti muureista, joita olemme luoneet Rakkauden ja itsemme väliin.

LÄPINÄKYVYYS JA HAAVOITTUVAISUUS

Kun ilmaisemme haavoittuvaisuutemme, se varmistaa, että meitä vastaan EI voi hyökätä. Kun olemme rehellisiä ja läpinäkyviä, me kutsumme esiin Totuutta itsessämme ja muissa. Meidän turvallisuutemme perustuu siihen. Olen valmis olemaan läpinäkyvä. Kun ilmaisemme oman herkkyytemme, haavoittuvaisuutemme ja läpinäkyvyytemme, se takaa meille täydellisen turvan egon heijastuksia vastaan missä tahansa muodossa ne voivatkin esiintyä.

LUOTTAMUS

Kun linjaamme itsemme avoimuuden, vastuullisuuden, puolustautumattomuuden sekä radikaalin rehellisyyden sekä läpinäkyvyyden kanssa, meillä on varaa luottaa elämän virtaan. Voimme luottaa toisiimme, koska olemme oppineet luottamaan meidän Pyhään Itseemme egon sijaan. Me katsomme muiden ihmisten egojen läpi ja näemme Totuuden heissä. Tässä luottamuksessa ja uskossamme kutsumme heidän todellista itseään esiin. Se, mitä päätämme nähdä toisessa, on juuri se mitä manifestoimme ja koemme. Me päätämme tämän riippumatta ulkoisista näkymistä ja tapahtumista. Valitsemmeko pelon ja tuomitsemisen? Vai valitsemmeko Rakkauden ja luottamuksen?

KIITOLLISUUS 

Kun asetamme Jumalan tärkeimmäksi tavoitteeksemme elämässämme, näemme kaikki näennäiset haasteet anteeksiannon mahdollisuuksina. Kun näemme asiat tällä tavalla, kiitollisuudesta tulee luonnollinen osa elämäämme ja kokemustamme. Me koemme kasvavan kiitollisuuden niitä ihmisiä kohtaan elämässämme, jotka peilaavat meille meidän alitajuisia tuomioitamme ja itsevihaamme ja itsetuhoamme. Kun olemme muuttaneet tarkoitustamme, koemme myös rajoittamattoman määrän Ihmeitä, jotka vahvistavat, että vain rakkaus on totta ja että me OLEMME Rakkaus. Olemmeko kiitollisia meidän avoimuudestamme ja halukkuudestamme? Olemmeko kiitollisia vastuullisuudestamme? Olemmeko kiitollisia puolustautumattomuudestamme? Olemmeko kiitollisia läpinäkyvyydestämme ja haavoittuvaisuudestamme? Olemmeko kiitollisia luottamuksestamme?

”Se mitä vahvistat veljessäsi, sitä vahvistat itsessäsi ja se mitä jaat, vahvistuu.” (Ihmeiden Oppikurssi, vapaa suomennos) (KIRJOITUS VAPAA LYHENNELMÄ JA SUOMENNOS NOUK SANCHEZIN BLOGI-TEKSTISTÄ ”THE SEVEN POWERFUL PRINCIPLES TO HOLY RELATIONSHIPS”)

https://takemetotruth.org/nouks-blog/